उसमानाबाद मतदार संघात एक आसा उमेदवार की त्याला पायात चप्पल आणि कपडे न घालता खासदार होवून देशाच भल करायच आहे!


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या