उस्मानाबाद येथे रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या निमीत्ताने शहर पोलीसांच्या वतीने आरोग्य शिबीराचे आयोजन: