उस्मानाबाद येथे शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या केंद्रावर गोंधळ: