शिवजयंत्तीच्या निमीत्ताने तडवळा येथे दोन राजकीय विरोधक एकाच मंच्चावर: तडवळा गावात चर्चेचे वातावरण: