तुळजापुर तालुक्यामध्ये चिवरी गावातील जिल्हापरिषद शाळेमध्ये सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे आयोजन