सोलापुर जिल्हयातील माढा येथिल व्यापारी संदीप कुर्डे यांना झालेल्या मारहाणी प्रकरणी माढा गावातील व्यापा—यांचा एक दिवस बंद