उस्मानाबादमध्ये जिजाउ जयंती निमीत्त शिवकालीन शास्त्राच्या प्रदर्शनासह आनेक कार्यक्रमाचे आयोजन: