एसपी शुगरचे चेअरमन सुरेश पाटील यांचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांना आवहान: