आदर्श शिक्षण मंडळ लोकापर्यंत पोहचवणार शासनाच्या 100 योजना: जिल्हयामध्ये होणार 42 शिबीर: