परंडा तालुक्यातील डोमगाव येथे तानाजी सावंत याच्या वतीने महापर्जण्य विधीयज्ञाचे आयोजन..