आनाळा येथील रॉयल पब्लीक स्कुलमध्ये दहीहंडीचा कार्यक्रम साजरा