स्वआधार मतिमंद प्रकल्पात रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा