उस्मानाबादचे पोलीस अधिक्षक पंकज देशमुख यांची सातारा येथे बददली तर ..राजाराम स्वामी उस्मानाबादचे नविन पोलीस अधिक्षक....

उस्मानाबादचे पोलीस अधिक्षक पंकज  देशमुख यांची सातारा येथे बददली तर ..राजाराम स्वामी  उस्मानाबादचे नविन पोलीस अधिक्षक....