उस्मानाबादमध्ये आरक्षण रॉली दरम्यान दुकानावर दगडफेक आणि पोलीसा सोबत आंदोलकांची बाचाबाची