उस्मानाबाद मध्ये एटीएम मध्ये खडखडाट... रिपोर्टर...वारंवार बॅंकामध्ये चलन तुटवडा जानवत आसल्याने एैन पेरणीच्या दिवसामध्ये शहरातील प्रतेक बॅंकेच्या एटीएम मध्ये पैशाचा खडखडाट पाहायला मीळत आहे.