उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये भुम तालुक्यातील आंजनसोंडा गावातील लोकांच्या माती परिक्षणा विषयी प्रतिक्रीया...