जलयुक्त शिवार अभियान उत्कृष्ट योगदानासाठी पत्रकारांना पुरस्कार

Image result for journalist


  •  प्रवेशिका 20 ऑक्टोबरपर्यंत स्विकारणार
  • जिल्हास्तरावर प्रथम पुरस्कारासाठी 31 हजार रुपयांचे पारितोषिक
  • विभागीय स्तरावर 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक

नागपूर : 
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या पत्रकारांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. पुरस्कारासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रचार व प्रसिद्धी तसेच जनजागृती केली आहे, अशा पत्रकारांच्या प्रवेशिका बुधवार, दिनांक 20 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे स्विकारण्यात येणार आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट येागदान देणाऱ्या पत्रकारांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या पुरस्कारासाठी जिल्हास्तरीय विभागीयस्तरीय तसेच राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हास्तरावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलमित्र पुरस्कार राहणार असून यामध्ये प्रथम पुरस्कार 31 हजार, द्वितीय पुरस्कार 21 हजार व तृतिय 15 हजार बक्षीसाची रक्कम राहणार आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रवेशिका सादर करणे आवश्यक आहे.

विभागीय पुरस्कार राजमाता जिजाऊ जलमित्र पुरस्कार या नावाने देण्यात येणार असून प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय 35 हजार व तृतिय 25 हजार रुपये आहे. राज्यस्तरावर महात्मा ज्योतीराव फुले जलमित्र पुरस्कार या नावाने देण्यात येणार असून यामध्ये प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 71 हजार व तृतिय पुरस्कार 51 हजार राहणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी राज्यस्तरावर तीन पुरस्कार असून यामध्ये प्रथम पुरस्कार 1 लक्ष, द्वितीय पुरस्कार 71 हजार तर तृतिय पुरस्कार 51 हजार रुपये आहे. यासाठी राज्यस्तरावर इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मराठी वृत्तकथा प्रसारित करणाऱ्या प्रतिनिधींना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकाराने राज्यस्तरावर पुरस्कारासाठी संचालक मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापण पुणे यांच्याकडे दिनांक 2 नोव्हेंबर 2017 रोजी पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत.