उस्मानाबाद कळंब मतदार संघातुन हाजारो शिवसेनेच्या कार्यकत्या्चा राष्ट्रवादी मध्ये प्रवेश् ..

उस्मानाबाद कळंब मतदार संघातुन हाजारो शिवसेनेच्या कार्यकत्या्चा राष्ट्रवादी मध्ये प्रवेश् ..