उस्मानाबाद..रिपोर्टर..यशवंत नगर उस्मानाबाद येथे विवि​ध् विकास कामाचा आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या हास्ते शुभारंभ..

उस्मानाबाद..रिपोर्टर..यशवंत नगर उस्मानाबाद येथे विवि​ध् विकास कामाचा आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या हास्ते शुभारंभ..