उस्मानाबाद..रिपोर्टर..आवकाळी पावसाने शेतकरृयांच्या झालेल्या नुकसानाची आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या कडून पहाणी..